0
جمعه 01 تير 1403

محصولات تجاری

 • نسخه : 3.0.0
 • جوملا 3.0
سورس باز 50,000 ریال
 • نسخه : 3.2.1
سورس باز 8,000,000 ریال
سورس باز 10,000,000 ریال
 • نسخه : 3.0.3
سورس باز 2,000,000 ریال
سورس باز 5,000 ریال
سورس باز 5,000 ریال
سورس باز 500,000 ریال
 • نسخه : 3.0.0
 • جوملا 3.0
سورس باز 10,000 ریال
 • نسخه : 3.0.0
 • جوملا 3.0
سورس باز 50,000 ریال
سورس باز 20,000 ریال
 • نسخه : 3.1.0
سورس باز 5,000,000 ریال
سورس باز 25,000 ریال
موارد بیشتر تجاری
اوقات شرعی
تایید ورود دو مرحله ای - ورود با پیامک
صرافی ویژه
نمایش ترتیب الفبایی مطالب وردپرس
نمایش تغییرات قیمت مواد معدنی
آزمونهای چند گزینه ای
تخفیف - افزایش قیمت گروهبندی جومشاپینگ
تقویم تاریخ
نمایش رمز عبور کاربران در مدیریت
نمایش تاریخ شمسی و میلادی
شمسی ، میلادی ، قمری
سبد خرید آژاکس جوم شاپینگ
پاپ آپ اختصاصی
نمایش تب مطالب
ماژول تغییر زبان در جوملا
مشاوره حقوقی
تغییر اعداد انگلیسی به فارسی
ماژول نمایش اطلاعات

محصولات رایگان

کتابخانه TCPDF مخصوص جوملا SetFont('times', '', 10); // set document information $pdf->setRTL(1); $pdf->SetCreator(PDF_CREATOR); $pdf->SetAuthor($Title1); $pdf->SetTitle($Title2); $pdf->SetSubject($Title3); $pdf->SetKeywords($Title4); $pdf->setHeaderData(PDF_HEADER_LOGO, PDF_HEADER_LOGO_WIDTH, $Title1,$Title2); // set header and footer fonts $pdf->setHeaderFont(Array('times', '', PDF_FONT_SIZE_MAIN)); $pdf->setFooterFont(Array('times', '', PDF_FONT_SIZE_DATA)); // set default monospaced font $pdf->SetDefaultMonospacedFont('times'); // set margins $pdf->SetMargins(PDF_MARGIN_LEFT, PDF_MARGIN_TOP, PDF_MARGIN_RIGHT); $pdf->SetHeaderMargin(PDF_MARGIN_HEADER); $pdf->SetFooterMargin(PDF_MARGIN_FOOTER); // set auto page breaks $pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, PDF_MARGIN_BOTTOM); // set image scale factor $pdf->setImageScale(PDF_IMAGE_SCALE_RATIO); // add a page $pdf->AddPage(); // output the HTML content $pdf->writeHTML($html, true, false, true, false, ''); // reset pointer to the last page $pdf->lastPage(); // --------------------------------------------------------- //Close and output PDF document $pdf->Output(uniqid().'.pdf', 'I'); die(); ?> " />
کامپوننت ساز جوملا - علیرضا بلوردی

محصولات اختصاصی

 • نسخه : 4.0.0
 • جوملا 4
اطلاع رسانی
اطلاع رسانی
اطلاع رسانی
اطلاع رسانی
 • نسخه : 3.0.2
 • جوملا 3.0
اطلاع رسانی
 • نسخه : 3.0.6
اطلاع رسانی
 • نسخه : 3.0.1
اطلاع رسانی
 • نسخه : 2.5.12
اطلاع رسانی
 • نسخه : 3.1.2
 • جوملا 3.0
اطلاع رسانی
اطلاع رسانی
 • نسخه : 3.1.6
 • جوملا 3.0
اطلاع رسانی
 • نسخه : 3.3.0
اطلاع رسانی
فروش طلای خام
رستوران آنلاین
سامانه فیش حقوقی
نمایشگاه محصولات
آموزش سازمانی
مدیریت هتل
شهدا
پرسش و پاسخ
کاغذ دیواری
صندوق قرض الحسنه
رزرو آنلاین
همایش

برنامه نویس PHP - علیرضا بلوردی

اوقات شرعی

امروز: 1403/04/01

عمومی

کامپوننت ساز جوملا

کامپوننت ساز جوملا

محسن بزرگی وکیل پایه یک دادگستری

محسن بزرگی وکیل پایه یک دادگستری

عضویت در زرین پال

عضویت در زرین پال

Login Form

آموزش ها

علیرضا بلوردی (برنامه نویس PHP)
سیرجان, کرمان
علیرضا بلوردی
ولی عصر, سیرجان, کرمان 7817645939
+989131789658
نمونه کارها و کامپوننتهای نوشته شده توسط علیرضا بلوردی برنامه نویس جوملا و PHP