جمعه 01 تير 1403

تولید کد QR : آموزش PHP

چگونه کد QR تولید کنیم ?

برای تولید این نوع کد شما می توانید با استفاده از کتابخانه ضمیمه و نمونه کد داده شده به راحتی کد QR مورد نظر را با اطلاعات دلخواه نمایش دهید.

ذکر این نکته لازم است که بدانید : هرچه اطلاعات وارد شده بیشتر شود پیچیدگی نمایش تصویر خروجی بیشتر شده و کد خوانخا زمان بیشتری صرف تحلیل آن می نمایند.

کد نمونه :

دریافت کتابحانه مورد نیاز : دریافت کتابخانه

نمونه تولید شده :

		کد نمونه :

require_once("phpqrcode/qrlib.php");//بارگذاری کتابخانه
$filepath = 'tmp/'.time().'.png';//محل ذخیره سازی تصویر
//متن کد تولیدی
$codeContents ="سلام عزیزم";
QRcode::png($codeContents,$filepath , QR_ECLEVEL_H, 5);
$QR = imagecreatefrompng($filepath);//دریافت مشخصات تصویر
$QR_width = imagesx($QR);//در صورتیکه نیاز به اندازه عرض تصویر دارید می توانید از این کد استفاده نمایید
$QR_height = imagesy($QR);//در صورتیکه نیاز به اندازه ارتفاع تصویر دارید می توانید از این کد استفاده نمایید
imagepng($QR,$filepath);//ذخیره تصویر
echo '<img style="height:130px;float:left;" src="'.$filepath.'" />';//نمایش تصویر
	

اوقات شرعی

امروز: 1403/04/01

عمومی

کامپوننت ساز جوملا

کامپوننت ساز جوملا

محسن بزرگی وکیل پایه یک دادگستری

محسن بزرگی وکیل پایه یک دادگستری

عضویت در زرین پال

عضویت در زرین پال
علیرضا بلوردی (برنامه نویس PHP)
سیرجان, کرمان
علیرضا بلوردی
ولی عصر, سیرجان, کرمان 7817645939
+989131789658
نمونه کارها و کامپوننتهای نوشته شده توسط علیرضا بلوردی برنامه نویس جوملا و PHP