0
يكشنبه 30 خرداد 1400

برنامه اجاره ای

برنامه اجاره ای اصطلاحی است که برای برنامه ای به کار می رود که کاربر قصد خرید دائمی آن را ندارد به همین دلیل برنامه را بصورت موقت استفاده می کند.در سایت جاری شما می توانید با خرید برنامه اجاره ای برای مدت تعیین شده از برنامه استفاده نمایید و در صورت علاقه می توانید برای مدت بعدی با خرید مجدد برنامه آن را تمدید نمایید یا اینکه برنامه را بصورت دائمی خرید نمایید

برنامه های اجاره ای

 • نسخه : 3.2.1
سورس باز 8,000,000 ریال
کد/لایسنس 4,000,000 ریال
صرافی ویژه

محصولات اختصاصی

اطلاع رسانی
 • نسخه : 3.1.2
 • جوملا 3.0
اطلاع رسانی
 • نسخه : 3.1.6
 • جوملا 3.0
اطلاع رسانی
 • نسخه : 3.0.8
 • جوملا 3.0
اطلاع رسانی
 • نسخه : 3.0.3
 • جوملا 3.0
اطلاع رسانی
 • نسخه : 3.0.5
 • جوملا 3.0
اطلاع رسانی
 • نسخه : 3.0.1
 • جوملا 3.0
اطلاع رسانی
 • نسخه : 3.0.3
اطلاع رسانی
فروش فایل اختصاصی
صندوق قرض الحسنه
کاغذ دیواری
رزرو آنلاین
نمایشگاه رینگ خودرو
آزمون
پیش فروش خودرو
مدیریت نیرو
چارت سازمانی
کنترل مجوز

محصولات رایگان

کتابخانه TCPDF مخصوص جوملا SetFont('times', '', 10); // set document information $pdf->setRTL(1); $pdf->SetCreator(PDF_CREATOR); $pdf->SetAuthor($Title1); $pdf->SetTitle($Title2); $pdf->SetSubject($Title3); $pdf->SetKeywords($Title4); $pdf->setHeaderData(PDF_HEADER_LOGO, PDF_HEADER_LOGO_WIDTH, $Title1,$Title2); // set header and footer fonts $pdf->setHeaderFont(Array('times', '', PDF_FONT_SIZE_MAIN)); $pdf->setFooterFont(Array('times', '', PDF_FONT_SIZE_DATA)); // set default monospaced font $pdf->SetDefaultMonospacedFont('times'); // set margins $pdf->SetMargins(PDF_MARGIN_LEFT, PDF_MARGIN_TOP, PDF_MARGIN_RIGHT); $pdf->SetHeaderMargin(PDF_MARGIN_HEADER); $pdf->SetFooterMargin(PDF_MARGIN_FOOTER); // set auto page breaks $pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, PDF_MARGIN_BOTTOM); // set image scale factor $pdf->setImageScale(PDF_IMAGE_SCALE_RATIO); // add a page $pdf->AddPage(); // output the HTML content $pdf->writeHTML($html, true, false, true, false, ''); // reset pointer to the last page $pdf->lastPage(); // --------------------------------------------------------- //Close and output PDF document $pdf->Output(uniqid().'.pdf', 'I'); die(); ?> " />
کامپوننت ساز جوملا - علیرضا بلوردی

محصولات تجاری

 • نسخه : 3.2.4
 • جوملا 3.0
سورس باز 8,000,000 ریال
دمو 10,000 ریال
 • نسخه : 3.0.2
 • جوملا 3.0
سورس باز 20,000 ریال
 • نسخه : 3.0.3
سورس باز 2,000,000 ریال
سورس باز 5,000 ریال
سورس باز 5,000 ریال
سورس باز 500,000 ریال
 • نسخه : 3.0.0
سورس باز 5,000 ریال
 • نسخه : 3.2.1
سورس باز 8,000,000 ریال
کد/لایسنس 4,000,000 ریال
 • نسخه : 3.0.0
 • جوملا 3.0
سورس باز 10,000 ریال
 • نسخه : 3.0.0
 • جوملا 3.0
سورس باز 50,000 ریال
سورس باز 20,000 ریال
 • نسخه : 3.1.0
سورس باز 5,000,000 ریال
سورس باز 25,000 ریال
موارد بیشتر تجاری
فیش حقوقی
test
تخفیف - افزایش قیمت گروهبندی جومشاپینگ
My FAQ
تقویم تاریخ
نمایش رمز عبور کاربران در مدیریت
نمایش تاریخ شمسی و میلادی
شمسی ، میلادی ، قمری
سبد خرید آژاکس جوم شاپینگ
اوقات شرعی
صرافی ویژه
پاپ آپ اختصاصی
نمایش تب مطالب
ماژول تغییر زبان در جوملا
مشاوره حقوقی
تغییر اعداد انگلیسی به فارسی
ماژول نمایش اطلاعات

برنامه نویس PHP - علیرضا بلوردی

کامپوننت ساز جوملا

کامپوننت ساز جوملا

محسن بزرگی وکیل پایه یک دادگستری

محسن بزرگی وکیل پایه یک دادگستری

عضویت در زرین پال

عضویت در زرین پال

مسکن من

مسکن من

عمومی

Login Form

آموزش ها

علیرضا بلوردی (برنامه نویس PHP)
سیرجان, کرمان
علیرضا بلوردی
ولی عصر, سیرجان, کرمان 7817645939
+989131789658
نمونه کارها و کامپوننتهای نوشته شده توسط علیرضا بلوردی برنامه نویس جوملا و PHP